dijous, 1 de juny de 2017

L'ORQUESTRA ESCOLAR 2017

      El 30 de maig l'orquestra escolar de l'Almassil va realitzar un Concert Didàctic per a l'alumnat de 1r de Primària. Els alumnes escoltaren i gaudiren de cançons populars com: El patio de mi casa, Tengo una muñeca i ¿Dónde estań las llaves?...entre d'altres; i també peces clàssiques com l'himne a l'alegria de Beethoven. Al mateix temps conegueren en directe els instruments de la familia de la corda frotada, percutida i rasgada. Gràcies als membres de l'orquestra i a la col.laboració del nostre mestre de pràctiques per participar en el concert.